Het OKC in Brede school de Kikker is opgeleverd en zal snel in gebruik worden genomen. Het is mooi om te zien dat verschillende mensen die aan een project werken trots zijn op deze verbouwing, deze foto’s zijn van Hans Kühn fotoprodukties i.s.m. Bouw- en aannemersbedrijf van der Voort.

Wij zijn er zelf ook trots op, een gebouw dat we in het verleden gebouwd hebben om te kunnen transformeren werkt als zodanig, zie ook onze vorige blogs; OKC bijna klaar & Duurzaam gebruik. Meer informatie over de brede school de Kikker kun je ondermeer vinden op onze website.

 

 

Momenteel wordt het OKC ( Ouder-Kind-Centrum ) in de Brede School “de Kikker” in Amsterdam Osdorp uitgebreid. Er komt meer ruimte voor ouders die terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind, vanaf het begin van de zwangerschap tot 19 jaar. De bouw nadert zijn voltooiing en binnenkort kunnen de eerste gebruikers terecht in deze eerste aanpassing van de brede school.

Geheel in de geest van een brede school hebben wij reeds in het ontwerp en later in de uitvoering rekening gehouden met aanpassingen en uitbreidingen. Wij merken dat dit nu relatief eenvoudig gaat. De houten constructie is gemakkelijk aanpasbaar, de houten elementen zijn eenvoudig verwijderd, en opnieuw gebruikt.

zie ook een eerdere DokBlog;

 

De afgelopen maanden zijn we flink bezig geweest met verschillende projecten die in aanbouw zijn. De drie projecten die we hier laten zien zullen dit jaar grotendeels opgeleverd worden.

De brede school ‘de kikker’ in Osdorp wordt momenteel uitgebreid, het OKC ( Ouder-en Kind centrum ) krijgt meer ruimte. Er worden extra ruimtes toegevoegd aan de kant van de wintertuin. In het ontwerp is reeds voorzien in mogelijke uitbreidingen, en het is goed om te zien dat een dergelijke houten structuur de veranderingen toelaat die we destijds voor ogen hadden. Nagenoeg alle materialen die weg gehaald worden, worden elders weer gebruikt . Duurzaamheid zit hier in een flexibele draagstructuur die gemakkelijk aan te passen is, maar ook in functieverandering en hergebruik van materialen. Wij zien er naar uit hoe dit gebouw de komende decennia zich blijft transformeren naar veranderende behoeftes.

Het crematorium op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam nadert zijn voltooiing. De installaties, inclusief de ovens, en de buitenruimtes worden nu keurig gereed gemaakt. De ligging, de routing, de zichtlijnen en de zorgvuldige toepassing van materialisering en detaillering maken het ritueel van begraven en cremeren belangrijk voor troost en herinnering.

In Nederland zijn wij bezig met de afronding van een privé-villa waar alle betrokkenen hun hart kunnen ophalen aan mooi ambachtelijk werk. Tongewelven, kruisgewelven, bijzonder metselwerk, zichtbeton, stalen ornamenten, het is fantastisch voor ons maar ook voor de aannemers en de overige adviseurs om te kunnen laten zien wat we zoal in huis hebben.

Voor de credits van deze projecten, zie CREDITS

 

 

 

 

feb 062012
 

Soms krijg je de kans om je ontwerpuitgangspunten te toetsen in de praktijk, zoals nu bij de Brede School de Kikker in Amsterdam Osdorp. Een gebouw dat wij opgeleverd hebben in 2006.

Het bestaat uit twee basisscholen, een kinderdagverblijf en een OKC. Doel van dat samengaan is de interactie die er zal ontstaan in de gemeenschappelijk te gebruiken ruimten. Het hele complex omsluit een tweetal binnenruimten die als respectievelijk gemeenschappelijke aula en wintertuin dienst doen. Van daaruit is een logische setting bedacht rondom twee speelplaatsen. De gehele draagconstructie is uitgevoerd in hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het gebouw is licht in gewicht en uitstraling en maakt het gebouw raakbaar, zacht, kleurrijk en gemêleerd.

Momenteel wordt het OKC ( Ouder-Kind-Centrum ) uitgebreid, er komt meer plek waar ouders terecht kunnen met alle vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind, vanaf het begin van de zwangerschap tot 19 jaar. Geheel in de geest van een brede school. Dit OKC komt voor een gedeelte in de binnentuin en is op dit moment in uitvoering. Wij merken dat dit relatief eenvoudig gaat. De houten constructie is gemakkelijk aanpasbaar, de houten elementen zijn eenvoudig te verwijderen, en nog mooier, ze worden ook opnieuw gebruikt.

Op dit moment liggen de gedemonteerde plafonddelen, isolatieplaten, kasten en kozijnen klaar om weer gemonteerd te worden. Het is mooi om te merken dat de uitgangspunten die we ruim tien jaar geleden formuleerden nu in de praktijk bewaarheid kunnen worden. Een gebouw dat in de loop der tijd aan veranderende omstandigheden aan te passen is, een flexibel bouwsysteem met een lay-out dat ruimte laat voor functie veranderingen in de toekomst. We zitten nu midden in dat proces, en hoe vreemd het ook voelt dat een dergelijk jong gebouw nu al verbouwd wordt, het is precies wat we destijds voor ogen hadden. Wellicht gaan we de komende decennia nog meerdere transformaties mee maken, en blijkt dit met recht een duurzaam gebouw.

 

 

Zie hier de rubriek Stadsgezichten van het Parool met een artikel over De Kikker (een ontwerp van Liesbeth van der Pol).