Het scheepvaartmuseum is nu alweer ruim een jaar in bedrijf. Op verschillende manieren wordt daar op terug gekeken;

Zo is uit een interne audit van de Rijksgebouwendienst gebleken dat er in de ontwerpfase en besteksfase bovengemiddeld veel aandacht is besteed aan veiligheid tijdens de bouw. De arbeidsinspectie was blij verrast dit te merken en wij zijn blij met deze terugkoppeling. Immers, papier is geduldig, maar het is goed om te merken dat deze aandacht zijn weerslag vind tijdens de uitvoering, dat dit gezien wordt door betrokkenen en dat de bouw ook daadwerkelijk veilig is verlopen.

Vorige week werd bekend dat het scheepvaartmuseum de NIMA Award 2012 heeft gewonnen, in de categorie Marketing Turnaround. Ditmaal geen prijs voor het gebouw zelf, maar voor het toepassen van een eigentijds marketingconcept na de verbouwing. Het aantal bezoekers is meer dan verdubbeld en daarmee wordt het scheepvaartmuseum als een voorbeeld voor de museumwereld en het bedrijfsleven gezien.

Het is fijn om te merken dat zowel de voorbereiding van de bouw, als de marketing na de heropening, gewaardeerd is. Daar zijn we natuurlijk ook trots op, maar het is vooral fijn om met professionele partijen te mogen werken die een bouwproject in een brede context weten te trekken.

 

Persbericht 15 mei 2012 De Gouden A.A.P. 2012 voor Het Scheepvaartmuseum

“Voorbeeldig, excellent … Een celebratie, een viering van de architectuur.”

Uit het juryrapport:

“De juryleden vonden elkaar in grote bewondering voor de moed die bij de restauratie, de ruimtelijke vernieuwing en reorganisatie van Het Scheepvaartmuseum is betracht. Zowel bij het uitpellen van het gebouw tot op de historische kern, als bij het maken van de heldere keuzes op het gebied van de routing, als bij de beslissing om voor de overkapping een extra ontwerpprijsvraag te organiseren – een beslissing die ertoe heeft geleid dat een zwaar historisch gebouw kon worden bekroond met een extreem licht zeil van glas en baleinen, dat tot de verbeelding spreekt door zijn verfijning en door het vanzelfsprekende vakmanschap dat eruit spreekt. Uiteindelijk unaniem adviseerde de jury om de Amsterdamse Architectuur Prijs 2012 toe te kennen aan Het Scheepvaartmuseum, in opdracht van de Rijksgebouwendienst ontworpen door een team bestaande uit Dok architecten, Ney & Partners en Rappange & Partners.”

De jury bestond dit jaar uit architectuurhistorica Fredie Floré, architectuurcritica Indira van ’t Klooster en architect Peter Defesche. Alle 26 gebouwen die voor de Gouden A.A.P. werden genomineerd, zijn opgenomen in de publicatie:

Amsterdamse Architectuur 2011-2012 Amsterdam Architecture (ARCAM POCKET 25); Maarten Kloos, Yvonne de Korte, Ilse Visser (red.) Te koop voor € 19,50 bij ARCAM, Architectura & Natura en de betere boekhandel, en te bestellen via www.arcam.nl

De architect van Het Scheepvaartmuseum is Dok architecten. De overkapping is ontworpen en geconstrueerd door Ney&Partners. De restauratieadviseur is; Rappange & Partners.

De overige adviseurs zijn; LBP|SIGHT ( akoestiek ), Deerns, Rijswijk ( installaties ), RGD directie AA ( constructie ).

Projectbeschrijving;

Het gebouw van Het Scheepvaartmuseum wordt aangepast aan de wensen en eisen van de moderne tijd, gestreefd wordt naar een forse groei in het bezoekersaantal. Door de binnenplaats te overkappen fungeert deze ruimte als oriëntatie- en keuzepunt voor de bezoeker. Uitgangspunt van het ontwerp is het gebouw (1656, Daniël Stalpaert) opnieuw te laten spreken. De geometrie, die herkenbaar is in de gevel, wordt teruggebracht in de plattegronden. Het gebouw krijgt zo een heldere oriëntatie. De vier risalieten worden gebruikt als stijg- en oriëntatiepunten, ieder met een eigen karakter en uitzicht op de omgeving. Bestaande doorbraken worden waar mogelijk hergebruikt om het gebouw zoveel mogelijk in zijn waarde te laten. Door de meeste steigers rondom het gebouw weg te halen wordt het robuuste pakhuis weer teruggegeven aan het water. Volgens dit voorlopige ontwerp zal de bezoeker, als hij uit de ‘onderdompeling van het museumbezoek’ komt, de overrompelende schoonheid van het oorspronkelijke gebouw weer kunnen ervaren.

Bij de verbouwing van Het Scheepvaartmuseum is aandacht voor de historie en respect voor het oude gebouw van het grootste belang. De opdracht is uitgevoerd met maximaal respect voor het bestaande gebouw. Bestaande doorbraken in het gebouw zijn waar mogelijk hergebruikt om het gebouw zoveel mogelijk in zijn waarde te laten. En door de meeste steigers rondom het gebouw weg te halen wordt het robuuste pakhuis weer teruggegeven aan het water. Volgens dit ontwerp zal de bezoeker, als hij uit de ‘onderdompeling van het museumbezoek’ komt, de overrompelende schoonheid van het oorspronkelijke gebouw weer kunnen ervaren.’

Over Dok Architecten 

Dok architecten is een architectenbureau met ongeveer twintig medewerkers, gevestigd in Amsterdam. Wij zijn actief op het gebied van stedenbouw, utiliteitsbouw, woningbouw, detailhandel, onderwijsgebouwen, cultuurgebouwen en interieurs. Wij zijn bezig met ontdekkingstochten naar innovatieve oplossingen welke wij vanuit een open ontwerphouding tot een eindresultaat brengen.

Liesbeth van der Pol heeft vele eigentijdse projecten op haar naam staan, zoals de Warmte Kracht Centrale in Utrecht en de Brede School Osdorp in Amsterdam. Maar het bureau is ook gespecialiseerd in inpassingen in de oude stad, zoals de appartementencomplexen Aquartis en de Borneodriehoek in Amsterdam. Moderne gebouwen die zich toch naadloos in de bestaande stad voegen. Voor haar ontwerpen kiest Liesbeth van der Pol niet één architectuurstijl, maar bekijkt bij elk project nauwkeurig waar het om vraagt.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Het Scheepvaartmuseum kunt u contact opnemen met; Dok Architecten J.J. (Jan Jaap) Roeten, telefoon (020) 344 97 13, e-mail roeten@dokarchitecten.nl

Tot 09 juni is in de Arcam galerie de  A.A.P. tentoonstelling, met maquettes van de genomineerde projecten, te zien.

 

Persbericht; 19 april 2012

Vloer Scheepvaartmuseum wint Bouwtechniek Award 2012

De vloer van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum is voor de 2e keer onderscheiden met een belangrijke prijs: de Bouwtechniek Award 2012. De vakjury bekroonde de inzending van LBP|SIGHT en DOK architecten vanwege het feit dat het project zonder deze toepassing net zo goed niet gerealiseerd had hoeven worden. “Door een slimme combinatie van bestaande technieken en materiaaleigenschappen werd een oplossing gevonden voor een probleem dat onoplosbaar leek.”, lichtte de jury toe. Van de 30 inzendingen waren 5 projecten genomineerd. De prijs werd gisteren uitgereikt in de RAI Amsterdam. 

Bouwwereld wil met de Bouwtechniek Award de toepassing van innovatieve bouwtechniek bevorderen. Met het uitreiken van de prijs willen de organisatoren hoogwaardige en innovatieve bouwtechniek belonen en de prestatie van de bouwtechneut uit de anonimiteit halen. Het kan daarbij gaan om een zorgvuldig ontworpen detail, een slim bedachte bouwtechnische oplossing of een bijzondere materiaaltoepassing.

Het Scheepvaartmuseum

Bij de renovatie van het Scheepvaartmuseum is de binnenplaats overkapt met glas en omgevormd tot een ontvangst- en receptieruimte. Zonder maatregelen zou het er onaanvaardbaar galmen. Zowel aan de wanden als aan de overkapping kon of mochten geen akoestisch maatregelen getroffen worden. Alleen de vloer bleef over die vervolgens het geluid moest kunnen absorberen. Daarnaast moest deze steenachtig, glad, slijtvast en eenvoudig schoon te maken zijn.

De vloer bestaat uit composiettegels op een metalen frame. De tegels zijn opgedeeld in zestien vierkanten van 12,5 bij 12,5 cm en bekleed met natuursteen. De voegen tussen de tegels zijn deels open zodat het geluid eronder kan worden ‘gevangen’ en geabsorbeerd. Dat absorberen gebeurt door de lucht in de holle ruimte tussen de tegels en de stalen platen die eronder zijn gehangen. De absorptie wordt nog versterkt door mineraalwol dat op elke staalplaat ligt.

De Duitse wiskundige Hermann Ludwig von Helmholtz (1821-1894) ontdekte het luchtabsorptie-principe al in de negentiende eeuw. Het akoestisch gedrag van de vloer wordt bepaald door de breedte en hoogte van de open voegen tussen de tegels, door de hoogte van de lucht, door het toegepaste absorberende materiaal en uiteraard door de hoeveelheid openingen in de vloer. Door de hoeveelheid lucht te variëren, kan de vloer worden ingesteld op de te absorberen frequenties. Zo is de vloer nauwkeurig getuned.

Van het ontwikkelde vloerconcept is eerst een prototype ontwikkeld. Vervolgens heeft LBP|SIGHT in het eigen laboratorium metingen gedaan. De in totaal 2.300 betonnen tegels zijn verder technisch uitgewerkt en gefabriceerd door het bedrijf Poly Products. Het is niet alleen technisch gezien een hoogstandje geworden, maar ook nog eens een vloer die er zeer fraai uitziet en aan de binnenplaats van het museum de uitstraling geeft van een stadsplein.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de geluidabsorberende vloer kunt u contact opnemen met:
LBP|SIGHT, ir. L.E.J.J. (Luc) Schaap, telefoon (030) 231 13 77, e-mail l.schaap@lbpsight.nl of
Dok Architecten, Jan Jaap Roeten, telefoon (020) 344 97 13, e-mail roeten@dokarchitecten.nl

Over LBP|SIGHT

LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu. Passie voor het vak is wat de ruim honderd professionals bindt. LBP|SIGHT combineert veertig jaar ervaring in strategisch advies en specialistische kennis – met een scherp oog voor nut en noodzaak.

Over DOK architecten

Dok architecten is een architectenbureau met ongeveer twintig medewerkers, gevestigd in Amsterdam. Wij zijn actief op het gebied van stedenbouw, utiliteitsbouw, woningbouw, detailhandel, onderwijsgebouwen, cultuurgebouwen en interieurs. Wij zijn bezig met ontdekkingstochten naar innovatieve oplossingen welke wij vanuit een open ontwerphouding tot een eindresultaat brengen.

 

 

Het Scheringamuseum in Opmeer was het afgelopen week plotseling weer in het nieuws. Na een tijdje publiciteitsrust staat het gebouw nu weer volop in de belangstelling.

Het begon met het nieuws dat de collectie van Scheringa gekocht is door Hans Melchers, een ondernemer uit de Achterhoek die de ambitie heeft om in zijn regio een museum te openen. Wellicht begrijpelijk, maar ook jammer, daar het Scheringamuseum voor deze collectie ontworpen is. De collectie en het museumgebouw worden nu definitief gescheiden, nog voor zij verenigd waren. Fragment RTV-NH.

Het TV-programma ‘de slag om Nederland’, een programma dat overigens grote populariteit geniet binnen ons bureau, houdt de verkiezing van ‘de lelijkste plek van Nederland’ waar het Scheringamuseum samen met negen anderen genomineerd is. Deze nominatie is verdiend omdat het een “zinloos” gebouw is, een gebouw dat zijn bedoeling niet waar maakt. Het verhaal achter het museum maakt het tot een lelijke plek, aldus de mensen die het genomineerd hebben. Wij voelen daar wel in mee. Het is verschrikkelijk jammer dat het gebouw zijn nut niet heeft bewezen en dat het nu toont als een relict uit een bepaalde periode. Hopelijk zal dat nog gaan veranderen. Fragment DSON-Scheringamuseum. 

Onze hoop is dan ook gevestigd op het laatste nieuws. Het Scheringamuseum staat te koop! Tot 30 mei kunnen gegadigden zich melden bij de makelaar waarna er met één of meer gegadigden onderhandeld gaat worden. Wij zijn benieuwd welke gegadigden zich melden, en vooral, welke functies zij in gedachten hebben. Wij kunnen ons diverse scenario’s voorstellen. Het zou fantastisch zijn als het gebouw een publieke functie zou huisvesten. Wellicht iets voor een gemeente of een provincie?, of een maatschappelijk culturele voorziening?, onderwijs, medische kliniek, kerk, ateliers, wellness, sport, expositieruimte?, een multifunctionele ruimte, of… wellicht een museum… Wij zijn benieuwd. Voor meer informatie….. JSL-DSB

Voor meer informatie over het Scheringamuseum – Website Dok architecten – Scheringamuseum

 

 

 
Met ons project R32 Scheepvaartmuseum zijn wij genomineerd voor de Gulden Feniks 2012, een prestigieuze prijs die het Nationaal Renovatie Platform ieder jaar uitlooft voor de beste renovatie- en transformatieprojecten van Nederland.
De jury onder leiding van voorzitter Karin Laglas heeft zich gebogen over de ruim tachtig inzendingen en in totaal 10 projecten geselecteerd: 4 projecten in de Categorie Renovatie, 3  in de Categorie Transformatie en 3 Gebiedstransformaties.
De feestelijke prijsuitreiking van de Gulden Feniks 2012 vindt plaats op woensdag 6 juni 2012 op de PROVADA in de Amsterdam RAI. Kijk op de website van de Gulden Feniks voor een overzicht van de genomineerde projecten
 
U ontvangt binnenkort meer informatie van ons over de prijsuitreiking tijdens PROVADA.
Houdt ondertussen www.guldenfeniks.nl goed in de gaten voor het laatste nieuws.
 

 

Bouwwereld organiseert voor de tweede keer, samen met Building Holland, de Bouwtechniek Award 2012. Hierbij wordt het meest bijzondere bouwdetail beloond. De geluidabsorberende vloer van het Scheepvaartmuseum is één van de vijf genomineerde projecten. Het is de eerste vloer ter wereld die geluid absorbeert en zo het bekende galmeffect in een grote ruimte voorkomt. De vloer is is ontworpen en ontwikkeld door Dok Architecten en LBP|SIGHT. Van 26 maart t/m 18 april kunt u stemmen op uw favoriet.

 

De Bouwwereld Bouwtechniek Award wil de toepassing van innovatieve bouwtechniek bevorderen. Met het uitreiken van de prijs willen de organisatoren hoogwaardige en innovatieve bouwtechniek belonen en de prestatie van de bouwtechneut uit de anonimiteit halen. Het kan daarbij gaan om een zorgvuldig ontworpen detail, een slim bedachte bouwtechnische oplossing of een bijzondere materiaaltoepassing.

 

Het Scheepvaartmuseum

Bij de renovatie van het Scheepvaartmuseum is de binnenplaats overkapt met glas en omgevormd tot een ontvangst- en receptieruimte. Zonder maatregelen zou het er onaanvaardbaar galmen. Zowel aan de wanden als aan de overkapping kon of mochten geen akoestisch maatregelen getroffen worden. Alleen de vloer bleef over die vervolgens het geluid moest kunnen absorberen. Daarnaast moest deze steenachtig, glad, slijtvast en eenvoudig schoon te maken zijn.

De vloer bestaat uit composiettegels op een metalen frame. De tegels zijn opgedeeld in zestien vierkanten van 12,5 bij 12,5 cm en bekleed met natuursteen. De voegen tussen de tegels zijn deels open zodat het geluid eronder kan worden ‘gevangen’ en geabsorbeerd. Dat absorberen gebeurt door de lucht in de holle ruimte tussen de tegels en de stalen platen die eronder zijn gehangen. De absorptie wordt nog versterkt door mineraalwol dat op elke staalplaat ligt.

De Duitse wiskundige Hermann Ludwig von Helmholtz (1821-1894) ontdekte het luchtabsorptie-principe al in de negentiende eeuw. Het akoestisch gedrag van de vloer wordt bepaald door de breedte en hoogte van de open voegen tussen de tegels, door de hoogte van de lucht, door het toegepaste absorberende materiaal en uiteraard door de hoeveelheid openingen in de vloer. Door de hoeveelheid lucht te variëren, kan de vloer worden ingesteld op de te absorberen frequenties. Zo is de vloer nauwkeurig getuned.

Van het ontwikkelde vloerconcept is eerst een prototype ontwikkeld. Vervolgens heeft LBP|SIGHT in het eigen laboratorium metingen gedaan. De in totaal 2.300 betonnen tegels zijn verder technisch uitgewerkt en gefabriceerd door het bedrijf Poly Products. Het is niet alleen technisch gezien een hoogstandje geworden, maar ook nog eens een vloer die er zeer fraai uitziet en aan de binnenplaats van het museum de uitstraling geeft van een stadsplein.

 

Stemmen op de akoestische vloer van het Scheepvaartmuseum kan nog tot 18 april 2012.

Klik hier voor de uitleg/filmpje van de geluidabsorberende vloer.

 

Voor meer informatie over de geluidabsorberende vloer kunt u contact opnemen met:
LBP|SIGHT, ir. L.E.J.J. (Luc) Schaap, telefoon (030) 231 13 77, e-mail l.schaap@lbpsight.nl of
Dok Architecten, Martin Fredriks, telefoon (020) 344 97 12, e-mail fredriks@dokarchitecten.nl


 

 

Onlangs werden de 27 genomineerden voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2012 bekendgemaakt: een prijs voor architect en opdrachtgever. Maar welke bestaande gebouwen in de stad hebben de architecten zelf eigenlijk het meest geraakt? Wat zien zij erin dat wij niet zien? Hans van Lissum ging met vijf genomineerde architecten op trektocht door Amsterdam, langs plekken die hun visie op de architectuur -op wat voor manier dan ook- voorgoed hebben veranderd. Liesbeth van der Pol, van Dok Architecten, kiest voor het Blauwe Theehuis in het Vondelpark.
BRON; website VPRO ‘de avonden’

 
Afgelopen weekend werd het scheepvaartmuseum officieel en feestelijk geopend door Hare Majesteit de Koningin met onder andere een wervelende 3D lasershow.
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
De reacties waren zeer positief, dat vinden wij uiteraard leuk om te horen, maar we zullen zeker ook de kritiek de komende maanden in de gaten houden, ook daar zijn we zeer benieuwd naar.
Met heel veel plezier en inzet hebben wij samen met de opdrachtgever aan dit project gewerkt, dank aan de medewerkers van het scheepvaartmuseum en rijksgebouwendienst.
Ney+Partners ontwierp de overkapping, Rappange was nauw betrokken als restauratie-architect. LBP & Deerns waren betrokken als adviseurs. BAM Utiliteitsbouw was de aannemer.
Het was fantastisch om met al deze mensen te werken.
Hierbij een overzicht van enkele media die berichtten over de opening.
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
En dan nog een extraatje, al vele malen bekeken afgelopen weekeinde, maar we willen het jullie niet onthouden.
———————————————————————————————————————
 
Deze week zijn er veel festiviteiten rond de opening van het nieuwe scheepvaartmuseum. Previews voor de pers, betrokkenen en genodigden. Zaterdag 1 oktober zal er een feestelijke opening zijn met de koningin waarna op zondag het museum volledig open zal zijn voor het publiek. De afgelopen dagen is er al veel verschenen in de pers, hierbij voor de liefhebbers een overzicht;
———————————————————————————————————————
 

Met het symposium ‘Nu Architectuur’ op 30 juni in het voormalige Stadskantoor van Rotterdam nam het Atelier Rijksbouwmeester,de Rijksgebouwendienst en het ministerie van BZK afscheid van Liesbeth van der Pol als rijksbouwmeester.

Wij hebben bij Dok architecten vele reacties gekregen, waarvoor dank.

Enkele openbare reacties, foto’s en artikelen hebben wij hier verzameld;
> RGD; Afscheid van inspirerende Rijksbouwmeester

> De Architect; Van der Pol zeer geslaagd als Rijksbouwmeester

> de Architect; Harm Tilman; Architectuur in omstandigheden van de markt

> PropertyNL;  Afscheid van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol

> Nirov; voortdurend appel voor schoonheid

> Column XML

foto’s; Pieter Pennings

foto’s; Pieter Pennings