Het scheepvaartmuseum is nu alweer ruim een jaar in bedrijf. Op verschillende manieren wordt daar op terug gekeken;

Zo is uit een interne audit van de Rijksgebouwendienst gebleken dat er in de ontwerpfase en besteksfase bovengemiddeld veel aandacht is besteed aan veiligheid tijdens de bouw. De arbeidsinspectie was blij verrast dit te merken en wij zijn blij met deze terugkoppeling. Immers, papier is geduldig, maar het is goed om te merken dat deze aandacht zijn weerslag vind tijdens de uitvoering, dat dit gezien wordt door betrokkenen en dat de bouw ook daadwerkelijk veilig is verlopen.

Vorige week werd bekend dat het scheepvaartmuseum de NIMA Award 2012 heeft gewonnen, in de categorie Marketing Turnaround. Ditmaal geen prijs voor het gebouw zelf, maar voor het toepassen van een eigentijds marketingconcept na de verbouwing. Het aantal bezoekers is meer dan verdubbeld en daarmee wordt het scheepvaartmuseum als een voorbeeld voor de museumwereld en het bedrijfsleven gezien.

Het is fijn om te merken dat zowel de voorbereiding van de bouw, als de marketing na de heropening, gewaardeerd is. Daar zijn we natuurlijk ook trots op, maar het is vooral fijn om met professionele partijen te mogen werken die een bouwproject in een brede context weten te trekken.

Sorry, the comment form is closed at this time.